Η εισαγωγή των Ολυμπιακών αγωνισμάτων

Η εισαγωγή των Ολυμπιακών αγωνισμάτων

Το πρόγραμμα των Ολυμπιακών αγώνων δεν περιλάμβανε από την αρχή όλα τα αγωνίσματα. Κατά την πρώτη Ολυμπιάδα, μοναδικό αγώνισμα ήταν ο δρόμος σταδίου, νικητής του οποίου είχε αναδειχθεί ο Ηλείος μάγειρας Κόροιβος. Έπειτα από δεκατρείς Ολυμπιάδες, κατά τις οποίες ο δρόμος σταδίου ήταν το μοναδικό αγώνισμα, προστέθηκαν σταδιακά όλα τα άλλα αθλήματα που στοιχειοθέτησαν το πρόγραμμα των αγώνων κατά τα κλασικά χρόνια. Το έτος 724 π.Χ. (14η Ολυμπιάδα) προστέθηκε ο δίαυλος δρόμος, δηλαδή ο δρόμος διπλού σταδίου, ενώ το 720 π.Χ. (15η Ολυμπιάδα) προστέθηκε και ένας δρόμος αντοχής, ο δόλιχος δρόμος. Η πάλη και το πένταθλο εισήχθησαν στο Ολυμπιακό πρόγραμμα το 708 π.Χ. (18η Ολυμπιάδα), η πυγμαχία το 688 π.Χ. (23η Ολυμπιάδα), η αρματοδρομία τεθρίππων το 680 π.Χ. (25η Ολυμπιάδα), ενώ οι ιππικοί αγώνες και το παγκράτιο το έτος 648 π.Χ. (33η Ολυμπιάδα). Το έτος 632 π.Χ. (37η Ολυμπιάδα) εισήχθησαν στην Ολυμπία ο δρόμος και η πάλη παίδων. Η οπλιτοδρομία, δηλαδή ο δρόμος σταδίου με πολεμική εξάρτυση, προστέθηκε στο πρόγραμμα των αγώνων το 520 π.Χ. (65η Ολυμπιάδα), η αρματοδρομία ημιόνων και η αρματοδρομία δύο αλόγων προστέθηκαν αντίστοιχα το 500 π.Χ. (70η Ολυμπιάδα) και το 408 π.Χ. (93η Ολυμπιάδα). Οι αγώνες σαλπιγκτών και κηρύκων ήταν το τελευταίο ολυμπιακό άθλημα, το οποίο προστέθηκε μόλις το 396 π.Χ. (96η Ολυμπιάδα)

Μετάβαση στο περιεχόμενο