Αθλοθέτες

Αθλοθέτες

Διοργανωτές και συγχρόνως κριτές των Μεγάλων Παναθηναίων. Αποτελούνταν από δέκα μέλη, τα οποία εκπροσωπούσαν τις δέκα Αθηναϊκές φυλές και εκλέγονταν από τη Βουλή των Πεντακοσίων. Η θητεία τους διαρκούσε για μία τετραετία και ξεκινούσε αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προηγούμενων Παναθηναίων.

Οι αθλοθέτες ήταν υπεύθυνοι για την προετοιμασία και την τέλεση της γιορτής, ενώ στα καθήκοντά τους περιλαμβάνονταν και οι αθλητικοί, ιππικοί και μουσικοί αγώνες. Υπό την επίβλεψή τους γινόταν, επίσης, η οργάνωση της μεγάλης πομπής των Παναθηναίων, η οποία απαιτούσε πολλές φορές υπέρογκες δαπάνες και ακριβή συντονισμό από τους αθλοθέτες.

Ακόμη, ήταν υπεύθυνοι για τη δημιουργία του πέπλου, που προσφερόταν στο αρχαίο άγαλμα της θεάς Αθηνάς, το “ξόανο”, στο τέλος της πομπής. Στα καθήκοντά τους συμπεριλαμβανόταν και η συλλογή και φύλαξη του λαδιού που δινόταν ως έπαθλο στα Μεγάλα Παναθήναια και προερχόταν από τις “μορίες”, δηλαδή τις ιερές ελιές της Αθηνάς.

Σε συνεργασία με τη Βουλή των Πεντακοσίων, οι αθλοθέτες μεριμνούσαν για την κατασκευή των Παναθηναϊκών αμφορέων, την οποία ανέθεταν σε διάφορα κεραμικά εργαστήρια που πληρώνονταν από το δημόσιο ταμείο της Αθήνας ή από χορηγίες που προσέφεραν πλούσιοι Αθηναίοι πολίτες.

Επίσης οι αθλοθέτες έπρεπε να φροντίζουν, ώστε οι χώροι τέλεσης των αγώνων, δηλαδή το Παναθηναϊκό στάδιο, ο ιππόδρομος και το Ωδείο, να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση την περίοδο διεξαγωγής των Μεγάλων Παναθηναίων.

Το αξίωμα των αθλοθετών υπήρξε σημαντικό για το Αθηναϊκό κράτος, ώστε είχαν αποκτήσει το δικαίωμα να σιτίζονται δημόσια στο Πρυτανείο της πόλης από την 4η του Εκατομβαιώνα έως και την 23η που ξεκινούσε η γιορτή των Παναθηναίων. Από τον 5ο αι. π.Χ. στα καθήκοντα των αθλοθετών προστίθενται και όσα μέχρι τότε ασκούσαν οι “ιεροποιοί”. Συγκεκριμένα, οι αθλοθέτες ανέλαβαν και την ευθύνη εκτέλεσης των θυσιών, οι οποίες προσφέρονταν από το αθηναϊκό κράτος στην γιορτή των Παναθηναίων.

Ο ναός της Αθηνάς Παρθένου στην Ακρόπολη των Αθηνών
Μετάβαση στο περιεχόμενο