Εκθέματα

 • Άγαλμα Διός. Προέλευση : Νυμφαίο, Ολυμπία. 2ος αι. π.Χ. Ολυμπία, Αρχαιολογικό Μουσείο, Λ 109
 • Ιωνικό κιονόκρανο που χρησίμευε ως φορέας αναθήματος. 4ος αι. π.Χ. Ολυμπία, Αρχαιολογικό Μουσείο, Λ 570
 • Μαρμάρινος κορμός γυμνού παιδικού αγάλματος
Προέλευση: Ολυμπία 
4ος αι. π.Χ.
Ολυμπία, Αρχαιολογικό Μουσείο, Λ 101
 • Ενεπίγραφη βάση σε σχήμα δωρικού κιονόκρανου, χάλκινου αγάλματος του Χάροπα, νικητή σε ιπποδρομία πώλων
Προέλευση: Ολυμπία 
Μέσα 1ου αι. π.Χ.
Ολυμπία, Αρχαιολογικό Μουσείο, Λ 536
 • Μαρμάρινο αγαλμάτιο Τύχης
Προέλευση: Ολυμπία
2ος αι. μ.Χ. 
Ολυμπία, Αρχαιολογικό Μουσείο, Λ 111
 • Λίθινη ενεπίγραφη βάση χάλκινου ανδριάντα του Ξενοκλή, νικητή στην πάλη παίδων
Προέλευση: Ολυμπία
α΄ μισό 4ου αι. π.Χ.
Ολυμπία, Αρχαιολογικό Μουσείο, Λ 530
 • Γυμνό ανδρικό άγαλμα Ερμή ή αφηρωισθέντος ανδρός. 
Ρωμαϊκοί χρόνοι. Εποχή Ιουλίων - Κλαυδίων. Λ132 - 137
Ολυμπία, Αρχαιολογικό Μουσείο.
 • Λίθινο βάθρο αγάλματος του παγκρατιαστή Πουλυδάμαντα, με ανάγλυφες παραστάσεις
Προέλευση: Ολυμπία 
β΄ μισό 4ου αι. π.Χ. 
Ολυμπία, Αρχαιολογικό Μουσείο, Λ 45
 • Mαρμάρινος κορμός κούρου με επιγραφή στο στέρνο (Αρραχίων Φιγαλειεύς)
Προέλευση: Φιγάλεια
β΄ τέταρτο 6ου αι. π.Χ.
Ολυμπία, Αρχαιολογικό Μουσείο, Λ 257
 • Ενεπίγραφος λίθος (143.5 κιλά), ανάθημα του αθλητή Βύβωνα 
Αναφέρεται ότι τον είχε σηκώσει με το ένα χέρι πάνω από το κεφάλι του.
Προέλευση: Ολυμπία 
Τέλη 7ου-αρχές 6ου αι. π.Χ. 
Ολυμπία, Αρχαιολογικό Μουσείο, Λ 191
 • Χάλκινοι μικύλλοι αναθηματικοί τρίποδες. 
Προέλευση: Ολυμπία (ιερό του Δία) 
8ος αι. π.Χ.
Ολυμπία, Αρχαιολογικό Μουσείο
 • Χάλκινο ιππάριο με διάτρητη βάση
Προέλευση: Ολυμπία (Άλτις)
β΄ μισό 8ου αι. π.Χ. 
Ολυμπία, Αρχαιολογικό Μουσείο, Β 6151
 • Τμήμα ποδιού χάλκινου χυτού τρίποδα με διακόσμηση σε ζώνες
Προέλευση: Ολυμπία (Στάδιο)
β΄ μισό 8ου αι. π.Χ.
Ολυμπία, Αρχαιολογικό Μουσείο, Β 1665
 • Χάλκινη επιγραφή με κανόνες για αθλητές και κριτές
Προέλευση: Ολυμπία
Τελευταίο τέταρτο 6ου αι. π.Χ. 
Ολυμπία, Αρχαιολογικό Μουσείο
Β 6075, Β 6116
 • Χάλκινη ενεπίγραφη στλεγγίδα (Β 5703) Η στλεγγίδα ήταν ένα καμπυλωτό μεταλλικό εργαλείο με λαβή, συνήθως χάλκινο, με το οποίο οι αθλητές, μετά την άσκηση, χρησιμοποιώντας το σαν ξύστρα αφαιρούσαν τη σκόνη και τον ιδρώτα, καθώς και τα έλαια με τα οποία άλειβαν το σώμα τους.
 • Μελανόμορφη λήκυθος 
Παράσταση Άρτεμης και Απόλλωνα σε επιφάνεια θεών
Προέλευση: Ολυμπία 
Τέλη 6ου αι. π.Χ. 
Ολυμπία, Αρχαιολογικό Μουσείο, Π 2902
 • Σφαιρικός αρύβαλλος με γραπτή διακόσμηση
Προέλευση: Ολυμπία
Υστεροκορινθιακή περίοδος (γύρω στο 550 π.Χ.)
Ολυμπία, Αρχαιολογικό Μουσείο, Π 2887
 • Μελαμβαφής κάνθαρος
Προέλευση: Ολυμπία
Γύρω στο 350 π.Χ.
Ολυμπία, Αρχαιολογικό Μουσείο, Π 2159
 • Μαρμάρινος ενεπίγραφος αλτήρας του Λακεδαιμόνιου Ακματίδα, νικητή στο πένταθλο
Προέλευση: Ολυμπία (Άλτις) 
550-525 π.Χ.
Ολυμπία, Αρχαιολογικό Μουσείο, Λ 189
 • Χάλκινο ειδώλιο ίππου
Προέλευση: Ολυμπία
β΄ τέταρτο 7ου αι. π.Χ. 
Ολυμπία, Αρχαιολογικό Μουσείο, Β 1720
 • Άνω τμήμα κορμού χάλκινου ειδωλίου ηνιόχου
Προέλευση: Ολυμπία
Γύρω στο 530 π.Χ. 
Ολυμπία, Αρχαιολογικό Μουσείο, Β 777
 • Χάλκινο ειδώλιο ηνιόχου
Προέλευση: Ολυμπία 
β΄ τέταρτο 7ου αι. π.Χ.
Ολυμπία, Αρχαιολογικό Μουσείο, Β 1700
 • Χάλκινο ειδώλιο ίππου
Προέλευση: Ολυμπία
α΄ μισό 7ου αι. π.Χ. 
Ολυμπία, Αρχαιολογικό Μουσείο, Β 753
 • Χάλκινο ειδώλιο γυμνού νέου
Προέλευση: Ολυμπία 
β΄ μισό 7ου αι. π.Χ. 
Ολυμπία, Αρχαιολογικό Μουσείο, Β 4300
 • Ενεπίγραφο χάλκινο ειδώλιο αθλητή
Προέλευση: Ολυμπία 
Κλασικοί χρόνοι. 
Ολυμπία, Αρχαιολογικό Μουσείο, 
Β 11555
 • Χάλκινη ενεπίγραφη πλάκα από το βάθρο του ανδριάντα του Αρκάδα Φιλίππου, νικητή στην πάλη παίδων
Προέλευση: Ολυμπία
Αρχές 3ου αι. π.Χ.
Ol V 174 Μουσείο της Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας
 • Χάλκινη κεφαλή παιδιού
Προέλευση: Ολυμπία
Τέλη 2ου αι. π.Χ.
Ολυμπία, Αρχαιολογικό Μουσείο, 
Β 2001
 • Λαβή χάλκινου τριποδικού λέβητα
Προέλευση: Ολυμπία (Ν Ηραίου)
α΄ μισό 8ου αι. π.Χ. 
Ολυμπία, Αρχαιολογικό Μουσείο, 
Βr 9694
 • Χάλκινα φύλλα ελιάς
Προέλευση: Ολυμπία
Κλασικοί χρόνοι
Ολυμπία, Αρχαιολογικό Μουσείο
 • Χάλκινο αγαλμάτιο ήρωα
Προέλευση: Ολυμπία (Στάδιο)
480-470 π.Χ.
Ολυμπία, Αρχαιολογικό Μουσείο, Β 6300
Μετάβαση στο περιεχόμενο